Ordinace Laboratoř EHAKL Laboratoř SIMD
Biomechanická laboratoř

Biomechanická laboratoř je orientována na vývoj nových anatomicky tvarovaných osteosyntetických fixačních prvků z biokompatibilních materiálů k léčení zlomenin. Dále se specializuje na snímání tlaku při chůzí.

Biomechanická laboratoř – BMLab je otevřené interdisciplinární vědecko-výzkumné a vzdělávací pracoviště budované v úzké součinnosti s Traumatologickým centrem Fakultní nemocnice Ostrava, s LF Ostravské univerzity a dalšími pracovišti VŠB TUO. Laboratoř vyvíjí testovací metody ověřování bezpečnosti a proveditelnosti zdravotnických prostředků. Na speciálních přípravcích se simulují kombinované účinky zatížení a jeho proměnlivosti v čase v definovaných režimech klinických podmínek. V BMLab se hodnotí limitní pevnostní stavy implantátů a fixátorů pro zlomeniny končetin a pánve, navrhuje jejich tvarové řešení, optimalizuje se výběr konstrukčních materiálů a vyvíjí se vhodné technologie jejich zpracování a povrchových úprav. Preklinické testy navrhované společně lékaři a výzkumnými pracovníky laboratoře, umožňují zvolit vhodné operační techniky, nová konstrukční řešení, ale také ověřit správnost postupů osteosyntézy. Laboratoř zajišťuje kvalifikované technické zázemí traumatologických a ortopedických center, fyzioterapeutických a protetických laboratoří a rehabilitačních pracovišť.

Ordinace - vybavení
 • Měření plantárního tlaku chodidla v dynamickém a statickém režimu
 • Poskytnutí přesných informací pro diagnostiku chůze
 • Detekce deformit a závad chodidel
 • 3D zobrazení hodnot tlaku
 • Časový průběh zatížení
Kontakty
 • doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
 • přednosta Traumatologického centra FN, Ostrava
 • +420 597 375 002
 • doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
 • Katedra aplikované mechaniky, VŠB-TU Ostrava, FS
 • +420 597 323 495
 • karel.frydrysek@vsb.cz
 • Dodací adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, útvar 9330
 • Studentská 19/6203
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 313
 • simd@simd.cz
 • Fakturační adresa
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • 17. listopadu 15/2172
 • 708 33 Ostrava-Poruba
 • +420 597 329 313
 • simd@simd.cz
© 2015 tomas.novak@cyty.eu Všechna práva jsou vyhrazená.